Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. maj 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Den Selvejende Institution Agersø Naturcenter
onsdag den 15. maj 2024 kl. 19:30

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget til efterretning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Beslutning om kontingent for støttemedlem.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formand Hans Skotte Møller senest 7 dage før generalforsamlingen.

Enhver med folkeregisteradresse på Agersø har stemmeret, og andre kan indløse støttemedlemskab på 100 kr., hvorefter personen har stemmeret. Støttemedlemskab kan indløses umiddelbart inden start
af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
formand Hans Skotte Møller
Egholmvej 32 B, Agersø