Agersø Naturcenter og Dansk Botanisk Forening inviterer til BOTANIKTUR PÅ AGERSØ.  Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til Hans på tlf/sms 2093 5851

De Vilde Blomsters Dag. Tur den 18. juni kl. 9:30

AGERSØ NATURCENTER arrangerer i samarbejde med Dansk Botanisk Forening BOTANIK-TUR på De Vilde Blomsters Dag, søndag den 18. juni kl. 9:30.

MØDESTED: Agersø Færgehavn (færge afsejler fra Stigsnæs Havn kl. 9:00).
LEDERE: Morten Christensen, Anne Marie Marquardsen og Hans Skotte Møller.

Vi besøger forskellige typer natur, og ser på mange forskellige plantearter på Agersø. På turen besøger vi gamle græsmarker, strandenge og strandoverdrev, vandhuller, kær og klitvegetation. Turen varer ca. 3 timer. Medbring gummistøvler og forfriskning. Tilmelding senest dagen før til Hans Skotte  Møller (tlf. 20935851). Turen er gratis.