Kulturen på tæt hold

Vi tilbyder fortælleværksteder, hvor øens kultur formidles på stedet.

Prisen er 275 kr./time.

Krig og fred på Agersø.

Se skansen med kanoner og rigtige kanonkugler. Hør om dengang, der var krig på Agersø.

Kirken - Om at være præst på Agersø og Omø.

Se Agersø Kirke og kirkegård. Hør guiden fortælle om at være præst på øerne - nu og i gamle dage.

Agersø's møller.

Se møllen og nyd udsigten mod syd over Helholm vejle. Hør om møllens historie, og om dengang der var fire møller på Agersø. Når du booker et guidet besøg, modtager du møllens flotte undervisningsmateriale, som du kan printe ud før besøget. 

Historiestalden på Agersø.

Besøg den historiske samling. Hør om, hvordan mennesker levede på øen i gamle dage. Historiestalden er et lille museum med klædedragter, møbler og redskaber. 

Livet omkring gadekæret i gamle dage.

Hør historien om dengang gadekæret var øens naturlige samlingspunkt for mennesker og dyr.