Kulturen på tæt hold

Vi tilbyder fortælleværksteder, hvor øens kultur formidles på stedet. Prisen er 275 kr./time.

Krig og fred på Agersø.

Se skansen med kanoner og rigtige kanonkugler. Hør om dengang der var krig på Agersø.

Kirken - Om at være præst på Agersø og Omø.

Se Agersø Kirke og kirkegård. Hør præsten fortælle om at være præst på øerne - nu og i gamle dage.

Agersø's møller.

Se møllen og nyd udsigten mod syd over Helholm vejle. Hør om møllens historie og om dengang der var fire møller på Agersø. Agersø mølle er et lille museum, og booker du et guidet besøg modtager du møllens flotte undervisningsmateriale, som du kan printe ud forinden besøget. 

Historiestalden på Agersø.

Besøg den historiske samling. Hør om de spændende ting og om hvordan mennesker på øen levede i gamle dage. Historiestalden er et lille museum med klædedragter, møbler og redskaber fra gamle dage. 

Livet omkring gadekæret i gamle dage.

Hør historien om dengang gadekæret var øens naturlige samlingspunkt  for mennesker og dyr.